• 0596ID
 • 8,500 m2Površina

Prodaje se urbanizovani plac od 8500m2 (list nepokretnosti 7248m2) na samom izlazu iz Podgorice, tik uz Plantaže, na novom Bulevaru u opštini Tuzi.  Plac je udaljen na oko 6km od centra Podgorice, a na oko 4km od centra Tuzi.

Plac se na sjevernoj strani graniči sa privatnom parcelom, sa juga se graniči sa putnom infrastrukturom (bulevar Podgorica – Tuzi), sa istočne strane se graniči sa privatnom parcelom, a sa zapada sa putnom infrastrukturom (buduća jugoistočna zaobilaznica koja pokriva pravac od distributivnog centra Voli do Dinoše).

Katastarski položaj lokacije – Katastarska Opština Tuzi.

Namjena lokacije: Industrijsko – skladišna zona uz jugoistočnu zaobilaznicu.

Na lokaciji se mogu graditi objekti od opšteg interesa:
1) Objekti od privrednog značaja (privredni centri, objekti privrednog zanatstva, skladišta, stovarišta, robno-distributivni centri, servisne zone, komunalno-servisni objekti, pumpne stanice);
2) objekti ruralnog razvoja (poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i ribarstva);
3) sportski objekti, javne garaže, parkovi i zelene površine, solarne elektrane od 5MW i manje, itd.

Infrastruktura:

 1. Saobraćajni priključak: raskrsnica na bulevaru, postoji ulazna i izlazna vozna traka.
 2. Elektro priključak:
  a) niskonaponski vod sa sopstvenim brojilom na ime vlasnika lokacije;
  b) visokonaponski priključak 10KW za priključak trafostanice.
 3. Vodovodni priključak: gradska vodovodna mreža, vodomjer na ime vlasnika lokacije.

Do lokacije prečnik vodovodne cijevi Fi110.

 1. Kanalizacioni priključak ne postoji.
 2. Atmosferski priključak – priključenje na bulevar PG-TZ.
 3. Telekomunikacioni priključak: priključak je podzemni, na šahtu. Optika.

Cijena komunalnog opremanja zemljišta: 48eur/m2 bruto izgrađenog objekta.

 • Balkon
 • Bazen
 • Centralna klima
 • Čišćenje nakon izlaza
 • Frizider
 • Grijanje
 • Kablovska
 • Lift
 • Parking
 • Pogled na more
 • Roštilj
 • Wifi

Tuzi